PrEP
ratio-scale
text-background

Dùng PreP để phòng ngừa HIV hiệu quả. Chỉ một viên mỗi ngày để bảo vệ bản thân và yêu an toàn,
ngay cả khi bạn tình dương tính với HIV.

‹‹ Tìm hiểu thêm ››

PRoGReSSIVE iS YoUR ViSioN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Triển lãm trưng bày các tác phẩm nghệ thuật do 10 nghệ sĩ đương đại tại Việt Nam thực hiện xoay quanh chủ đề: Tan Vỡ. Lồng ghép trong những diễn giải riêng của nghệ sĩ về nỗi đau tan vỡ là những ẩn ý về việc phòng ngừa HIV và những định kiến vẫn còn tồn tại trong xã hội. Tham quan ngay.

These materials were created under the direction and support of the Partnership for Health Advancement in Vietnam (HAIVN) through Cooperative Agreement NU2GGH001140-05 from the U.S. Centers for Disease Control and Prevention with funding from the U.S. President’s Emergency Plan For AIDS Relief (PEPFAR).

By promoting an understanding of the meaning of Undetectable = Untransmittable (U=U), these materials are part of a broader initiative to reduce HIV-related stigma and to promote access to HIV testing, prevention, and treatment services in Vietnam.